Sertifikatlashtirish sxemalari

Bosh sahifa / Foydali ma'lumot / Sertifikatlashtirish sxemalari
 Sertifikatlashtirish chizmalarini qo‘llanilishi
1-chizma mahsulot turini sertifikatlashtirishda qo‘llaniladi va mahsulotni majburiy ko‘rsatkichlari birinchi navbatda xavfsizlik bo‘yicha ASL da sinashni nazarda tutadi. Mazkur chizma mahsulotga aniq MH mavjud bo‘lmagan taqdirda ham qo‘llaniladi.
 
3-chizma ishlab chiqariladigan mahsulotni sertifikatlashtirishda qo‘llaniladi va majburiy ko‘rsatkichlarni tekshirish uchun mahsulotni ASL da sinashni va ishlab chiqarishni baholashni nazarda tutadi. Mazkur chizmada korxonada mahsulotlarni sinovlardan o‘tkazish yo‘li bilan mahsulotni inspeksiya nazoratidan o‘tkazishni nazarda tutadi.
 
4-chizma ishlab chiqariladigan mahsulotni sertifikatlashtirishda qo‘llaniladi va majburiy ko‘rsatkichlarni tekshirish uchun mahsulotni ASL da sinashni va ishlab chiqarish sharoitlarini baholashni nazarda tutadi.
Mazkur chizmada, savdo nuqtasidan (iste’molchidan) yoki ishlab chiqarishdan olingan namunalarni sinovlardan o‘tkazish yo‘li bilan mahsulotni, inspeksiya nazoratini o‘tkazish nazarda tutilgan.
 
7-chizma mahsulot to‘pining sertifikatlashtirishda qo‘llaniladi va mahsulotni sinashni nazarda tutadi.
 
7A-chizma bitta tashqi savdo shartnomasi (kontrakti) doirasida keltirilgan mahsulotni (transport vositalaridan tashqari) sertifikatlashtirishda qo‘llaniladi va mahsulotni ASLda majburiy ko‘rsatgichlar bo‘yicha sinashni nazarda tutadi.
 
 3; 4; 7; 7A chizmalar bo‘yicha sertifikatlashtirilgan mahsulotlar muvofiqlik belgisi bilan tamg‘alanishi mumkin.
 
Muvofiqlik sertifikati orqali mahsulotlarning muvofiqligini tasdiqlash
JADVALI

Chizma raqami

 

Akkreditatlangan sinov laboratoriyalarining sinovi yoki muvofiqlikni baholashning boshqa dalili

Ishlab chiqarish sharoitlarini baholash yoki sifat tizimini baholash

Sertifikatlangan mahsulot ustidan inspeksiya nazorati (Sifat tizimini)

1.

Mahsulot turining sinovi

3.

Mahsulot turini sinovdan o‘tkazish

Ishlab chiqarishni baholash

Ishlab chiqaruvchidan olingan namunalarni sinash

4.

Mahsulot turini sinovdan o‘tkazish

Ishlab chiqarishni baholash

Savdo (iste’molchidan) va ishlab chiqarishdan olingan namunalarni sinovdan o‘tkazish

7.

Mahsulot to‘pini sinovdan o‘tkazish

7A.

Mahsulot to‘pini sinovdan o‘tkazish